คู่มือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
Breastfeeding

คู่มือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

ทารกที่กินนมแม่จะได้รับสารอาหารที่ดีกว่าและป่วยด้วยโรคติดเชื้อและโรคภูมิแพ้น้อยกว่า กลุ่มที่ถูกเลี้ยงด้วยอาหารอื่น และเติบโตอย่างมีพัฒนาการที่ดีกว่าทารกที่ถูกเลี้ยงด้วยนมผสมและอาหารอื่น

Continue reading ➝
sick newborn

ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของมารดาทารกที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิด

ขอนำเสนอบทความวิจัยที่เผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

Continue reading ➝
Pediatric

ความต้องการของผู้ปกครองเด็กที่ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน

บทความวิจัยเกี่ยวกับเด็กที่เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เผยแพร่ฉบับเต็ม

Continue reading ➝
Maternal Preparation

การเตรียมมารดาที่คลอดทารกก่อนกำหนดในประเทศไทย

Maternal Preparation of Mother with Preterm Infants in Thailand: Literature review บทความวิชาการเกี่ยวกับการเตรียมมารดาที่คลอดทารกก่อนกำหนดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมในระยะ 10 ปี ว่ามีใครทำอะไรที่ไหนบ้าง โดยบทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ในพยาบาลสาร ปีที่ 36 ฉบับที่ เดือนเมษายน-มิถุนายน 2552 หน้า 123-134

Continue reading ➝
newborn

การเจริญเติบโต พัฒนาการและการสร้างเสริมสุขภาพทารกแรกเกิด

บทบาทของพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในทารกแรกเกิด ในระยะแรกเกิดทันที (Immediate care)1.1  การดูแลอุณหภูมิร่างกายแรกเกิดอุณหภูมิร่างกายของทารกจะลดลงทันที ควรเช็ดตัวทารกให้แห้ง และให้ความอบอุ่นโดยการห่อตัวและวางทารกไว้ใต้เครื่องให้ความอบอุ่นเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อน1.2  ประเมิน Apgar score ในนาทีที่ 1 และนาทีที่ 5 เพื่อประเมินอาการทารกอย่างรวดเร็ว1.3  การดูแลทางเดินหายใจ ดูดเมือกในปากและจมูกทารกด้วยลูกสูบยางแดง เพื่อป้องกันการสูดสำลักสิ่งคัดหลั่ง1.4  ผูกสายสะดือ เพื่อป้องกันไม่ให้เลือดจากรกไหลเข้าสู่ทารกมากเกินไป1.5  ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก ในช่วง sensitive period เช็ดตัวทารกให้แห้ง วางทารกบนตัวมารดา ถ้าเป็นไปได้ให้ทารกดูดนมมารดาการให้มารดากับทารกได้มีโอกาสอยู่ด้วยกัน ได้สัมผัสกันเร็วที่สุดภายหลังคลอด จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างมารดากับทารก (maternal-infant bonding) และการพรากมารดากับทารกในระยะหลังคลอดจะเป็นอันตรายต่อการสร้างความผูกพันของมารดาต่อบุตร    โดยให้มีการสัมผัสตั้งแต่ชั่วโมงแรกหลังคลอด ให้โอกาสมารดากับทารกได้ประสานสายตา หรือจ้องมองกัน (visual contact) ให้มารดาสัมผัสทารก พูดคุยกับทารก และให้ทารกได้ดูดนมมารดา ก่อนที่จะหยอดตาด้วยซิลเวอร์ไนเตรทโดยหลังคลอด1.6  การป้องกันการติดเชื้อ หยอดตาเพื่อป้องกันการอักเสบของตาที่เกิดจากการติดเชื้อสำหรับยาที่ใช้ขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง (occulent-T ointment หรือ 1% AgNO3) การหยอดตาควรทำภายหลังการส่งเสริมสัมพันธภาพเพื่อให้เกิด eye to eye contact และให้การดูแลทารกโดยใช้หลัก universal precaution การดูแลในหน่วยทารกแรกเกิด2.1 การดูแลทางด้านร่างกาย2.1.1 ทางเดินหายใจ  ถ้ามีน้ำคัดหลั่งอุดตันในจมูก ดูแลโดยดูดเสมหะและเช็ดทำความสะอาดให้จัดทารกให้อยู่ในท่านอนศีรษะสูงตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง เสื้อผ้าที่ใส่ไม่ควรรัดแน่นเกินไปเพื่อส่งเสริมการขยายตัวของปอด2.1.2 การควบคุมอุณหภูมิ ดูแลให้ทารกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมของหน่วยทารกแรกเกิด คือ 26-28 องศาเซลเซียส เพื่อให้ทารกมีอุณหภูมิร่างกายทารกอยู่ระหว่าง 36.5-37.5 องศาเซลเซียส2.1.3 การป้องกันการติดเชื้อ / การสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน โดยการล้างมือก่อนและหลังให้การพยาบาล จำกัดคนเยี่ยมที่มีการติดเชื้อเช่น ไข้หวัด  และให้วัคซีนป้องกันโรคได้แก่ HBV บริเวณขาขวา

Continue reading ➝
Pediatric

การส่งเสริมพัฒนาการวัยทารก

การพัฒนาการในระบบต่างๆ ของทารกก็จะค่อยๆ ดีขึ้นกว่าตอนแรกเกิด ความสมบูรณ์ของระบบประสาทจะค่อยๆ พัฒนาโดยสังเกตได้จากการที่ทารกสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นตามลำดับ ผู้ดูแลควรมีการประเมินพัฒนาการทารกอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้ตรวจสอบสัญญาณเตือนถึงพัฒนาการล่าช้า

Continue reading ➝
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin