สิ่งอื่นๆที่ควรหลีกเลี่ยง

  1. ถั่วปากอ้า
  2. ไวน์แดง
  3. พืชตระกูลถั่ว
  4. บลูเบอรี่
  5. โยเกริตที่มีส่วนประกอบของถั่วปากอ้า ไวน์แดง พืชตระกูลถั่ว บลูเบอรี่
  6. ถั่วเหลือง
  7. โทนิค (tonic)
  8. โซดาขิง
  9. การบูร

ที่มา: Ernest Beutler,M.D.,Prof. Lucio Luzzatto, Prof.P.Marradi.Italian Health Ministry.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin